CONDICIONS DE COMPRA

Les presents Condicions Generals seran aplicable a totes les vendes dels productes oferts a través de la pàgina web https://soleswap.cat (d’ara endavant “Productes”), i juntament amb l’oferta, el preu i la descripció dels mateixos fixats a través d’aquesta pàgina web, i, si és el cas, les condicions particulars dels mateixos recollides en el present document (condicions particulars), regiran la relació jurídica entre SoleSwap, i el CLIENT, component la totalitat de l’acord entre SoleSwap i el CLIENT.
El període de validesa de les presents Condicions Generals de Contractació serà el temps que romanguin publicades en la web, i faran referència a l’adquisició de Productes en el moment en què aquestes condicions estiguessin disponibles.
L’acceptació de les presents Condicions Generals de Contractació per part del CLIENT serà requisit indispensable de cara a formalitzar qualsevol relació contractual entre el CLIENT i SoleSwap
El sentim, però només podem acceptar comandes realitzades per persones majors d’edat. Si ets menor d’edat, has d’informar els teus pares o tutors sobre aquestes Condicions Generals de Compra. Són els teus pares o tutors els qui han d’expressar l’acceptació de les mateixes abans de l’ús d’aquesta pàgina web o de realitzar qualsevol compra en aquesta.

IDENTIFICACIÓ DE LES PARTS
D’una part, SoleSwap, habilitadora del portal web https://soleswap.cat, empresa constituïda en virtut de la legislació espanyola, amb seu social en Passeig de Gràcia ,08007, Barcelona, Espanya, C.I.F. B40249302, degudament inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, T 276 , F 61, S 8, H SG 6154, I/A 1 (27.08.12).
D’una altra part, el CLIENT, major d’edat, les dades de la qual són els que han estat consignats per ell mateix en els corresponents formularis. Totes les dades incloses en aquests formularis han estat introduïts directament per ell, per la qual cosa la responsabilitat sobre l’autenticitat dels mateixos correspon, directa i exclusivament, al CLIENT.

OBJECTE DEL CONTRACTE
A través de l’acceptació de les presents condicions generals, SoleSwap s’obliga a posar a la disposició del CLIENT els Productes adquirits a través de la pàgina web https://soleswap.cat i el CLIENT s’obliga al pagament del preu indicat en el moment de fer la compra.
SoleSwap no permet l’adquisició dels Productes oferts a través de la seva pàgina web per a la seva posterior revenda. Així, l’acreditació que s’obté amb l’adquisició del producte és personal i intransferible.

PROCÉS DE REGISTRE
Per a l’adquisició dels Productes oferts per SoleSwap a través de la seva pàgina web, https://soleswap.cat, no és necessari registrar-se. No obstant això, si el CLIENT ho desitja pot realitzar el registre en qualsevol moment abans d’iniciar el procés de compra, o, si és el cas, durant el procés de compra.
En relació amb el procés de registre, el CLIENT és l’únic responsable de la qualitat de les dades introduïdes per ell mateix en els formularis, i accepta l’obligació de facilitar dades veraces, exactes i complets sobre la seva identitat, segons se sol·licita en els formularis de registre, compra i acreditació, així com d’actualitzar totes les dades de registre perquè aquests continuïn sent veraços, exactes i complets.
El CLIENT podrà en tot moment modificar i/o actualitzar les seves dades accedint al seu perfil d’Usuari dins del portal, però li recomanem que confirmi sempre que les dades introduïdes i/o modificats són correctes, sobretot la seva adreça de correu electrònic i la seva adreça de lliurament de les comandes, per a evitar futurs inconvenients.
Per a poder registrar-se és indispensable ser major d’edat conforme a la legislació espanyola, podent ser resident en qualsevol país del món.
Una vegada el CLIENT hagi introduït les seves dades i hagi punxat en el botó de registre, li enviarem un correu electrònic de confirmació amb la finalitat d’autenticar les dades que ens ha facilitat durant el seu registre. L’enviament i recepció d’aquest correu electrònic sol ser automàtic i en tot cas dins de les següents 24 hores a l’enviament de la sol·licitud de registre. Si el CLIENT no els ha rebut en aquest període de temps, pot deure’s a una fallada puntual de les comunicacions o a un error en l’adreça de correu electrònic que ens hagi facilitat. En tots dos casos, el CLIENT ha de posar-se en contacte amb nosaltres al més aviat possible a través del correu electrònic Soleswap@gmail.com
Si el CLIENT facilités qualsevol dada falsa, inexacte o incomplet, o si SoleSwap tingués motius suficients per a sospitar que aquesta informació anés falsa, inexacta o incompleta, tindrà dret a denegar-li l’accés i ús present o futur de la web, o de qualsevol dels serveis.

POLÍTICA DE PRIVACITAT / COOKIES
Per a saber més sobre les nostres Polítiques de Privacitat i Cookies accedeix a la nostra Política de Privacitat i/o a la nostra Política de Cookies.

PRODUCTES
Tota la informació dels Productes oferts per SoleSwap S. L., a mode ejemplificativo, però no limitatiu, preus, característiques, descripció, grandària, contingut, etc., estan a la disposició del CLIENT en la pàgina web i apareixeran en pantalla en cada cas.
Intentem que les descripcions i representacions dels productes que el CLIENT pot visualitzar al costat de cadascun d’ells siguin el més exacta i útil possible. No obstant això, l’etiquetatge, embalatge, grandària i els colors que el CLIENT visualitzi en la seva pantalla poden variar respecte dels originals del producte.
Les fotografies i les dades incloses en cada fitxa de producte tenen una funció merament informativa, per tant SoleSwap S. L. declina qualsevol responsabilitat per l’aparició d’errors en aquesta informació.
PREUS
Les característiques i els preus dels Productes, són indicats en pantalla en euros i inclouen l’IVA i qualsevol altre impost que fos aplicable i seran en tot moment els vigents, excepte error tipogràfic. Tals impostos seran inclosos en la factura de forma desglossada.
Els preus que figuren en el lloc web anul·len tots els anteriorment publicats i són vigents en el moment de la seva publicació SoleSwap S. L. es compromet a realitzar tot l’esforç possible per mantenir aquests preus, encara que es reserva el dret de modificar-los sense previ avís, comunicant-lo al client en el moment de realitzar una comanda. Les modificacions en els preus no afectaran les comandes ja realitzades.

SISTEMA DE COMPRA
Amb caràcter general, per a l’adquisició dels productes oferts a través de la pàgina web https://soleswap.cat, no és necessari estar registrat en la mateixa però sí que acceptar l’avís legal, condicions de la compra i la política de privacitat corresponent.
Recordi que les dades personals han d’indicar-se amb tota exactitud per a evitar confusions o incidències en la prestació del servei, i el lliurament dels productes adquirits.
Els productes que es desitgin adquirir hauran de ser seleccionats i afegits al carret de la compra mitjançant clic sobre la icona corresponent.
Després de la selecció dels Productes desitjats, per a l’adquisició d’aquests, el CLIENT haurà d’accedir al carret de la compra, on haurà d’emplenar el corresponent formulari de compra que li apareixerà en pantalla, al costat d’un resum identificant dels Productes seleccionats, el seu preu total, els impostos aplicables i si és el cas les despeses d’enviament aplicables.
La verificació de tals dades serà exclusivament responsabilitat del CLIENT. SoleSwap S. L. no serà responsable enfront del CLIENT pels errors i inexactitud de la comanda si s’haguessin remès els Productes que consten en la confirmació de la comanda.
A continuació, el CLIENT haurà d’emplenar el corresponent formulari amb les seves dades o incorporar les seves dades d’usuari si ja està registrat, i indicar l’adreça de lliurament del producte. Si el CLIENT facilités qualsevol dada falsa, inexacte o incomplet, o si SoleSwap S. L. tingués motius suficients per a sospitar que aquesta informació anés falsa, inexacta o incompleta, es reserva el dret a cancel·lar la compra del CLIENT. En tal cas, SoleSwap ho posarà en coneixement del CLIENT, i procedirà a la devolució de les quantitats pagades, descomptant les despeses generades per la transacció, a través del mateix mitjà pel qual es va realitzar el pagament, dins dels catorze (14) dies següents a aquesta comunicació.
Una vegada completat el formulari de compra, el CLIENT haurà d’acceptar les presents Condicions, una vegada acceptades, seleccionar la forma de pagament desitjada i confirmar la comanda. En funció de la forma de pagament seleccionada el CLIENT podrà ser redirigit a una plataforma en línia de pagament on podrà finalitzar la compra mitjançant qualsevol dels sistemes de pagament acceptats.
Confirmada la transacció, el CLIENT rebrà una comunicació per correu electrònic amb la informació de la seva comanda així com la factura corresponent. La no recepció d’aquest missatge pot deure’s a algun problema transitori de les comunicacions en la xarxa o a algun error d’escriptura en l’adreça de correu electrònica comunicada. En tots dos casos, és aconsellable que es contacti amb atenció al client a través de l’adreça de correu Soleswap@gmail.com
Igualment és aconsellable que revisi les dades incloses en aquest correu, i en cas de detectar qualsevol error, contacti amb atenció al client a través de l’adreça de correu Soleswap@gmail.com

FORMES DE PAGAMENT I SEGURETAT
SoleSwap S. L. accepta comandes a qualsevol hora, 24 hores al dia, tots els dies de la setmana.
SoleSwap S.L. accepta pagaments via PAYPAL i la plataforma STRIPE per a garantir la màxima seguretat en els pagaments. Quan vegi els símbols de totes dues plataformes, el Client pot considerar que la seva operació està 100% protegida. Si el nostre departament de seguretat sospita alguna anomalia o frau, SoleSwap S.L. es reserva el dret d’anul·lar la transacció per motius de seguretat.
SoleSwap S.L. posa a la disposició del Client dues modalitats de pagament:

PAGAMENT AMB TARGETA DE CRÈDIT/DÈBIT
Si opta pel pagament amb targeta, la comanda del Client serà cobrat mitjançant la passarel·la de pagament que Shopify té a través de Stripe per a això. Stripe codifica les seves dades bancàries quan són transmesos per internet. Per raons de seguretat, és la nostra obligació verificar totes les comandes pagades amb targeta bancària. Stripe accepta targetes de Visa, American Express i Mastercard donades d’alta en el sistema de pagament segur Verified by Visa. Si el seu pagament és rebutjat, pot contactar amb atenció al client en Soleswap@gmail.com perquè puguem ajudar-lo a finalitzar la seva comanda.

PAGAMENT AMB COMPTE DE PAYPAL
Si opta per pagar amb el seu compte propi de PayPal ha de tenir en compte que Paypal permet pagar directament sense comunicar les dades financeres en Internet. PayPal codifica automàticament les dades confidencials amb l’ajuda de les millors tecnologies disponibles en el mercat. SoleSwap S.L. no es fa responsable dels càrrecs propis que pugui efectuar Paypal en el seu compte deguts a comissions de cost o comprovació de veracitat.
En cas que la compra s’hagi fet per un consumidor final o una empresa s’estendrà la corresponent factura. En tots dos constarà el desglossament corresponent a l’Impost sobre el Valor Afegit si és aplicable i les despeses d’enviament. Si us plau, pot sol·licitar-la via mail a Soleswap@gmail.com
SoleSwap, S. L. es reserva el dret de retenir qualsevol comanda per raons de seguretat, així com de no permetre temporalment l’accés als Productes adquirits. S’informarà els CLIENTS afectats. Igualment, SoleSwap, S. L. es reserva el dret de cancel·lar una comanda si es considera que no es pot verificar les dades facilitades pel CLIENT, o si considera que el Producte ha estat adquirit pel CLIENT per a la seva revenda.
SoleSwap, S. L. no es farà responsable dels retards en el lliurament de les comandes derivades de la falta d’autorització pel sistema de pagament.

LLIURAMENTS I ENVIAMENTS
COM HO FEM?
El nostre equip d’enviaments és un veritable cos d’elit.
Gairebé, gairebé, un 100% dels dies totes les comandes realitzades abans de les 18:00h surten rumb als seus destins i són lliurats en 24-48 hores, no saps el difícil que és això!, però ens ho prenem com una cosa personal, i és només així com podríem arribar a temps. És personal per a nosaltres que tu l’endemà tinguis la teva comanda, poder-te manar una nota escrita a mà, afegir les mostres que et vingui de gust o sorprendre’t amb unes noves que creem que et poden agradar. És personal per a nosaltres impressionar-te i que no hagis d’esperar un dia més si podem entretenir al missatger amb un somriure i obrint una caixa de galetes per a mantenir-lo ocupat mentre segellem el teu enviament i donem copets quan ha entrat just a temps. Pots creure’ns, és un tema propi.
Lamentablement nosaltres no som una empresa de transports ni missatgeria, i diguem que la nostra filosofia està bastant lluny de qualsevol empresa d’aquest camp a la qual puguem contractar. Després de diversos anys en el món comerç electrònic tenim clar que tenim contractat el millor servei que podem oferir-te, però som conscients que a vegades, no serà tan excepcional com ens hagués agradat, així que et preguem que ens disculpis si finalment, després de tant esforç i treball, les coses no han sortit com havíem planejat.
QUANT TRIGA?
Una comanda a la nostra botiga en línia sol trigar 24-48 hores des que li ho lliurem a la missatgeria.
El termini entre la realització de la comanda i la data de lliurament serà generalment de 2/3 dies laborables a comptar des de la nostra validació del pagament rebut, encara que fem tot el possible perquè les comandes realitzades abans de les 18:00h surtin rumb als seus destins i siguin lliurats l’endemà*. Aquests terminis de lliurament estimats són per a les comandes realitzades en la península i pot variar si es realitzen des de Balears, Canàries, Ceuta o Melilla. Lliurarem la comanda a la missatgeria una vegada s’hagi verificat que la realització efectiva del pagament s’ha executat correctament.
Lliura Península
Excepte moments puntuals i alguna casualitat, solem enviar el mateix dia de la comanda si està fet abans de les 18:00h, i com a més tard l’endemà.
Has de tenir en compte que en períodes de promocions, rebaixes i accions ocasionals aquest temps pot veure’s demorat.
I CANÀRIES?
Canàries té una de les duanes més tedioses del món, però adorem als nostres clients canaris. El preu és variable així que si vols pots consultar-nos via mail a Soleswap@gmail.com. L’enviament triga una miqueta més, però val la pena esperar per les meravelles que t’esperen (és necessari que ens indiquis el teu DNI per a així poder gestionar la factura d’enviament). Fem enviaments els dimarts al matí, així que et recomanem sempre fer la teva comanda el cap de setmana o el dilluns, perquè no hagis d’esperar molts dies!
I LA RESTA DEL MÓN? WORLDWIDE SHIPPING?
Europe: free shipping to orders from 150€, and 15 € up to 100 €.
We ship worldwide, please contact: Soleswap@gmail.com. Orders delivered to countries outside the EC fiscal area will not have VAT (ÉS Tax) charged on them. Please noti that depending on your order and country, you may be liable to pay local taxes and duties on receipt of your order, for which SoleSwap S.L. cannot accept liability.
QUANT CUESTA?
Península
Gratis per a comandes superiors a 45€
7€ Per a comandes inferiors a 45€
Balears
Gratis per a comandes superiors a 150€
15€ per a comandes inferiors a 150€
Ceuta i Melilla Consultar

Canàries Consultar

QUAN HO FEU?
Els enviaments es realitzen de dilluns a divendres. Aquelles comandes realitzades entre el divendres nit i el diumenge seran enviats entre el dilluns-dimarts de la setmana següent. No enviem en festius i dies no laborables. Els lliuraments es realitzen en la seva majoria de dilluns a divendres.
QUÈ REBRÉ?
Ens agrada ser tan ecològics amb les nostres accions com amb els nostres cosmètics. Per això, rebràs la teva comanda en una caixa de cartó reciclat o embolicat en bombolla i paper kraft reciclat també, sempre súper protegit. És probable que reciclem una de les caixes que ens envien els nostres propis proveïdors per a enviar el teu paquet. A l’interior trobaràs una cosa bella: la teva comanda, protegit pel nostre corporatiu paper de seda i esmorteït per -una vegada més- un reciclatge farcit que haurem reutilitzat. Quan no ens és possible reutilitzar tractem d’usar només el material just i necessari i confiem que fins i tot puguis reutilitzar-lo tu mateix. És part del nostre compromís amb la sostenibilitat.
TINDRÀ MOSTRES?
Ens encanta acaronar-te amb mostres gratuïtes en cada comanda. Les mostres que posem en el paquet ens les proporcionen les marques, unes altres les comprem i altres les realitzem nosaltres mateixos a partir dels tester de la botiga. Gràcies a elles pots provar gairebé el que et vingui de gust abans de decidir-te a comprar. Dit això, no oferim mostres de tots els productes, però tractarem de fer-te feliç de totes les maneres possibles.
I SI…?
Les ordres s’envien via SEUR dins de la península i a Balears. Si us plau, comprova sempre que la direcció que ens detalles sigui la correcta. Si un enviament ha estat lliurat, però no és a les teves mans, la responsabilitat és teva. Així que verifica si us plau si un veí va signar per tu, o t’està guardant el paquet. Si et negues a acceptar un lliurament, ets responsable de les despeses d’enviament originals i del cost de retornar el paquet a la nostra seu. Aquesta quantitat es deduirà del reemborsament de la teva mercaderia.
SoleSwap S.L. no es fa responsable dels retards en els lliuraments de les comandes, o en la impossibilitat de realitzar-los quan la causa es degui a esdeveniment de força major, i per això, fora del nostre control. Entre altres causes, entenem que existeix força major en els següents casos, però sense limitació: accidents; vagues; revoltes, amenaces o atac terroristes; incendi o explosió; causes meteorològiques o desastres naturals com ara tempesta, inundació, terratrèmol, enfonsament, epidèmia; problemes aliens a nosaltres en els mitjans de transport o sistemes de telecomunicació. En la mesura que sigui possible, una vegada acabada la causa d’impossibilitat o retard, SoleSwap S.L. farà tot el possible per a reprendre les seves activitats comercials i poder complir amb les seves obligacions i enviaments.
Ha de tenir-se en compte que les comandes seran enviades dins dels límits d’estoc disponibles. Si un dels articles demanats no estigués en estoc, ens comprometem a contactar amb el Client al més aviat possible (a partir de la data en la qual va realitzar la comanda) per a comunicar-li el termini en què podrem enviar-li el seu(s) producte(s). En cas que no estigués interessat a esperar, podrà sol·licitar la devolució dels imports que hagi satisfet per aquest article.
Per dies laborables s’exclouen els dissabtes i els diumenges i els dies festius.
El Client es compromet al fet que ell o una altra persona designada es trobin en el domicili indicat per a rebre el paquet. En cas de no estar la primera vegada, el transportista insistirà diverses vegades. Si encara no es pogués lliurar la comanda, aquest serà retornat a origen, amb la consegüent devolució al del pagament efectuat menys les despeses d’enviament o devolució de la mercaderia que seran a càrrec del Client.

CANCEL·LACIÓ DE COMANDES
El CLIENT podrà cancel·lar sense cap càrrec i sense aportar cap raó, la comanda de qualsevol producte, sempre que aquest no hagi estat enviat. Tingues en compte que habitualment les comandes s’expedeixen a les poques hores següents a la compra.
Per a realitzar la cancel·lació, haurà de contactar amb el telèfon 921 46 30 68, o a través de la següent adreça de correu electrònic Soleswap@gmail.com
Si la comanda ja hagués sortit dels nostres magatzems, no es podrà realitzar la cancel·lació d’aquest. No obstant això, en cas que la seva comanda no contingui productes frescos i/o peribles podrà retornar la seva comanda una vegada que l’hagi rebut, d’acord amb les condicions de devolució següents.

DESISTIMENT, DEVOLUCIONS I CANVIS
Des de SoleSwap S.L. la satisfacció dels nostres clients és la clau de l’èxit. Per això, el nostre major interès és fer de les teves compres una experiència inoblidable.
Té un termini de 14 dies naturals des de la data de recepció de la comanda per a executar el dret de desistiment, devolució o canvi, tret que es tracti de productes frescos i/o peribles que per les seves pròpies característiques puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa, productes confeccionats conforme a les especificacions del CLIENT o clarament personalitzats i/o béns precintats que no siguin aptes per a ser retornats per raons de protecció de la salut o d’higiene i que hagin estat desprecintados després del lliurament. El dret de desistiment, devolució o canvi no serà aplicable a aquests productes.
Si un producte arriba defectuós o danyat, ha de realitzar una reclamació dels productes dins de les 24 hores següents a la recepció de la comanda. Es farà el canvi pel mateix producte, devent sempre remetre el producte en mal estat als nostres magatzems sense cost per al client.
Si un producte està defectuós i es realitza la devolució del mateix per a la nostra posterior comprovació, però finalment el producte no està defectuós segons les anàlisis posteriors, els costos de devolució del producte als nostres magatzems i el seu remitent posterior al domicili del client hauran de ser assumits per aquest.
En aquest sentit, per a exercitar el dret de desistiment, devolució o el canvi del producte adquirit, hauran de complir-se les següents condicions:
El producte ha d’estar en perfecte estat i amb el seu embolcall original. Així mateix, no ha d’haver-se obert, desprecintado o utilitzat.
Ha de ser retornat en les mateixes condicions en les quals va ser rebut amb el seu embalatge original intacte.
La devolució es pot realitzar mitjançant enviament per correu ordinari certificat a l’adreça que se li mostrarà en el procés de canvi, o que li adjuntem en l’enviament original. El client ha d’assumir els costos d’enviament del producte.
En cas que exerciti el seu dret de desistiment haurà d’enviar-nos a més el document de desistiment degudament emplenat i signat.

DESISTIMENT
El CLIENT, en relació amb aquelles comandes que no continguin productes frescos i/o peribles que per les seves pròpies característiques puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa, productes confeccionats conforme a les especificacions del CLIENT o clarament personalitzats i/o béns precintats que no siguin aptes per a ser retornats per raons de protecció de la salut o d’higiene i que hagin estat desprecintados després del lliurament, té el dret a desistir del contracte actual en un termini de 14 dies naturals sense necessitat de justificació.
El termini de desistiment expirarà als 14 dies naturals del dia que el CLIENT o un tercer per ell indicat, diferent del transportista, va adquirir la possessió material del producte.
Per a exercir el dret de desistiment, el CLIENT haurà de notificar-nos la seva decisió de desistir del contracte a través d’una declaració inequívoca (per exemple, una carta enviada per correu postal, per telèfon o correu electrònic), bé mitjançant l’enviament de la mateixa a SoleSwap, S. L., domiciliada en Passeig de Gràcia,08007,Barcelona, Espanya, a l’adreça de correu electrònic Soleswap@gmail.com o bé mitjançant el telèfon…..
Podrà utilitzar el model de formulari de desistiment que pot descarregar aquí, encara que el seu ús no és obligatori.
Per a complir el termini de desistiment, n’hi ha prou que la comunicació relativa a l’exercici per la seva part d’aquest dret sigui enviada abans que venci el termini corresponent.
Conseqüències del desistiment:
En cas de desistiment per part del CLIENT, li retornarem tots els pagaments rebuts per la compra, inclosos les despeses de lliurament (amb l’excepció de les despeses d’enviament de la devolució resultants de l’elecció per part del CLIENT d’una modalitat de lliurament diferent de la modalitat menys costosa de lliurament ordinari que oferim) sense cap demora indeguda i, en tot cas, a tot tardar dins dels 14 dies naturals a partir de la data en la qual se’ns informi de la seva decisió de desistir del contracte actual. Procedirem a efectuar aquest reemborsament utilitzant el mateix mitjà de pagament emprat pel CLIENT per a la transacció inicial, tret que el CLIENT hagi disposat expressament el contrari; en tot cas, no incorrerà en cap despesa a conseqüència del reemborsament.
No obstant l’anterior, podrem retenir el reemborsament fins a haver rebut els els Productes, o fins que el CLIENT hagi presentat una prova de la devolució d’aquests, segons quina condició es compleixi primer.
El CLIENT haurà de retornar-nos o lliurar-nos directament els béns a SoleSwap S. L., Passeig de Gràcia,08007,Barcelona, Espanya, sense cap demora indeguda i, en qualsevol cas, a tot tardar en el termini de 14 dies naturals a partir de la data en què ens comuniqui la seva decisió de desistiment del contracte. Es considerarà complert el termini si efectua la devolució dels béns abans que hagi conclòs aquest termini.
El CLIENT haurà d’assumir el cost directe de devolució del Producte, entengui’s les despeses de devolució del producte als nostres magatzems.
El CLIENT només serà responsable de la disminució de valor dels béns resultant d’una manipulació diferent a la necessària per a establir la naturalesa, les característiques i el funcionament dels Productes adquirits.

DEVOLUCIÓ
Si el producte adquirit presenta algun defecte de fabricació o qualitat, o en cas de pèrdua de productes per part de la missatgeria, el CLIENT podrà sol·licitar la seva devolució i/o reposició, dins dels 14 dies naturals posteriors a l’adquisició de la possessió material del producte. En tal cas ens encarregarem de recollir el producte defectuós o que manca i li enviarem un altre producte idèntic sense cost addicional per al CLIENT. Si el CLIENT desitja la devolució dels diners, ha de reclamar el producte defectuós o que manca abans que es compleixin 24 hores posteriors a la rebuda de la seva comanda. Si es reclama de manera posterior i no desitja la reposició del producte, s’abonarà la totalitat de l’import abonat pel producte defectuós en un codi descompto per a usar en les seves pròximes comandes.
Canvis
Per a sol·licitar un canvi de producte, sempre que no es tracti de comandes que incloguin productes frescos i/o peribles que per les seves pròpies característiques puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa, productes confeccionats conforme a les especificacions del CLIENT o clarament personalitzats i/o béns precintats que no siguin aptes per a ser retornats per raons de protecció de la salut o d’higiene i que hagin estat desprecintados després del lliurament, el CLIENT ha de contactar amb atenció al client Dins dels 14 dies naturals posteriors a l’adquisició de la possessió material del producte. Les despeses d’enviament i recollida en cas de canvi correran per compte del CLIENT. No s’acceptaran en cap cas enviaments a ports deguts.
No s’accepten devolucions de productes de joieria i bijuteria. En cas de trencament per defecte de fàbrica i no per mal ús, el temps de reclamació és de màxim tres mesos des del dia de la compra.
No accepten canvis ni devolucions els productes d’ús personal com a diademes, forquetes, pintes, raspalls i altres complements per al cabell.
Els productes en liquidació, en promoció i/o rebaixats no accepten canvis ni devolucions.

SERVEI POSTVENDA
SoleSwap S. L. compta amb un Servei d’Atenció al Client en l’adreça de correu electrònic Soleswap@gmail.com
PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
SoleSwap S. L. garanteix al CLIENT ser el titular dels drets de propietat intel·lectual i industrial sobre els Productes venuts i/o si és el cas, comptar amb l’autorització necessària per a la comercialització dels mateixos a través de la seva pàgina web.
El CLIENT reconeix i accepta que els Productes, així com els seus continguts, embolcalls, materials, etc., estan subjectes a drets de Propietat Intel·lectual i Industrial, la titularitat de la qual correspon a SoleSwap S. L. i/o a terceres parts.
L’adquisició dels Productes i la navegació per la pàgina web de SoleSwap S. L. en cap cas s’entendrà com una renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial al CLIENT dels drets de propietat intel·lectual i industrial titularitat de SoleSwap S. L. o, si és el cas, del tercer al qual corresponguin. El CLIENT no podrà en cap cas alterar, explotar, reproduir, distribuir o comunicar públicament la Web, els seus continguts o els productes adquirits a través d’aquesta, sense la prèvia i expressa autorització específicament atorgada, a aquest efecte, per SoleSwap S. L. o, si és el cas, pel tercer al qual corresponguin.

MODIFICACIÓ DE LES CONDICIONS
SoleSwap S. L. es reserva el dret a modificar aquest acord, quan el consideri oportú o amb la finalitat d’adequar aquests textos als canvis legislatius o tecnològics o a la seva relació contractual amb terceres parts. El CLIENT serà convenientment informat d’aquestes modificacions.

NUL·LITAT PARCIAL
Si qualsevol part d’aquestes condicions de contractació fora contrària a Dret i, per tant, invàlida, això no afectarà les altres disposicions conformes a Dret. Les parts es comprometen a renegociar aquelles parts de les condicions de contractació que resultessin nul·les i a incorporar-les a la resta de les condicions de contractació.

EXCLUSIÓ DE GARANTIES I DE RESPONSABILITAT
SoleSwap S. L. no serà responsable dels retards o fallades que es produïssin en l’accés, funcionament i operativitat de la web, o en els seus Productes, així com tampoc de les interrupcions, suspensions o el mal funcionament del mateix per causes alienes a SoleSwap S. L. o quan tinguessin el seu origen en avaries produïdes per catàstrofes naturals o situacions de força major, o d’urgència extrema, com ara vagues, atacs o intrusions informàtiques (Virus informàtics que afectin els dispositius dels usuaris) o qualsevol altra situació de força major o causa fortuïta.
SoleSwap S. L. es reserva el dret a interrompre l’accés a la seva pàgina web https://soleswap.cat, així com la prestació de qualsevol o de tots els continguts que es presten a través de les mateixes en qualsevol moment i sense previ avís, ja sigui per motius tècnics, de seguretat, de control, de manteniment o per qualsevol tipus de fallada en xarxes de telecomunicacions o de subministrament elèctric.
SoleSwap S. L. no serà responsable en cas de fallades en el servei, mal funcionament o qualsevol altra causa que no tingui control directe sobre ells o que tingui el seu origen en actuacions doloses o culposes de l’usuari o per causes de força major o atribuïbles a tercers.
SoleSwap S. L. no té cap responsabilitat sobre informacions, dades, imatges de qualsevol tipus i enllaços publicats en el seu web procedents de tercers no assumint cap garantia sobre la veracitat i exactitud de les informacions que es posin a la disposició dels usuaris o que siguin facilitats pels propis usuaris.
SoleSwap S. L. no és responsable de cap manera de les expectatives creades pel CLIENT sobre l’eficàcia i/o efectivitat del Producte adquirit.
SoleSwap S. L. no serà responsable dels possibles danys originats en la falta de compliment de les instruccions en relació amb l’ús i manteniment de la qualitat dels productes i/o en la falta d’atenció al període màxim recomanat per al tracte i/o consum dels productes subministrats al CLIENT.
Igualment, SoleSwap S. L. no assumirà cap responsabilitat ja sigui per danys directes o indirectes, mal emergent i/o lucre cessant.
El CLIENT mantindrà indemne a SoleSwap S. L. de qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se de les reclamacions de tercers sobre la infracció de drets que puguin resultar de la seva actuació.

RESOLUCIÓ DE CONFLICTES
Aquestes Condicions Generals es regeixen per la llei espanyola que resulti d’aplicació.
Les parts intervinents es comprometen a resoldre amigablement qualsevol diferència que sobre les presents condicions puguin sorgir. En el cas de no ser possible una solució amigable, i resultar procedent un litigi judicial, totes dues parts acorden, sempre que l’usuari tingui la condició de “consumidor o usuari” conforme el defineix la normativa espanyola, sotmetre’s als Jutjats i Tribunals del domicili de l’Usuari. En la resta de casos, i tret que la Llei que resulti aplicable disposi obligatòriament una altra cosa, les parts acorden sotmetre’s als Jutjats i Tribunals de Segòvia amb renúncia expressa a qualsevol altre fur.
Igualment, t’informem que tens dret a sol·licitar una resolució extrajudicial de controvèrsies en matèria de consum a través de la plataforma de resolució de litigis en línia desenvolupada per la Comissió Europea, accessible a través de l’adreça d’Internet http://ec.europa.eu/consumers/odr/.